Nyhed

Vej fra VEGA over Kørup Enge til E45

En industrigrund i Erhvervspark Vega blev af Horsens Kommune solgt til transportvirksomheden DSV med aftale om, at kommunen skulle etablere en ny adgangsvej til grunden direkte fra motorvejen.
Vejen vil påvirke naturskønt område, og sagen har vakt stor opmærksomhed blandt borgerne. Vi har også fulgt sagen og reageret, hvor vi kunne.
Kort før nytår 2021/22 blev planerne vedtaget af det afgående Byråd.

Kommuneplantillæg 2017-33 og 2017-34. Vi afgav høringssvar 27-3-21.

Kommuneplan 2017-35 og Lokalplan 367. Vores høringssvar 26-11-21.

§25 tilladelse (VVM). Vores høringssvar December 2021.

Planerne er vedtaget af Byrådet den 27. december 2021

Vi har klaget over Kommuneplantillæg 2017-34, der sætter rammen for vejføring over Kørup Enge. Læs vores klage her.

Se flere detaljer her.

Se også vores nyhed fra april 2018.