Arrangementsgruppe

I denne gruppe arbejder vi med ture og arrangementer. Vi laver alt fra små hyggelige ture ud i naturen i Horsens kommune til årsmøder, affaldsindsamlinger osv. 

Kontakt Poul Erik Nielsen på horsens @dn.dk mærket arrangementsgruppen og hør mere. 

 

Lokale sager gruppen

Her arbejder vi med lokale sager. Du kan se en udvidet beskrivelse her.

Vi mødes en gang om måneden og gennemgår aktuelle sager. Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

Kontakt Poul Erik Nielsen på horsens @dn.dk mærket Lokale sager og hør mere.