Nyhed

Grusgravning ved Addit Syd (Sdr. Vissing)

Sagen drejer sig om Region Midts Råstofplan 2020, der udlægger en del af skovområdet nord for Sdr. Vissing til grusgravning.
En del beboere i Sdr. Vissing er utilfredse med at få deres nærmeste grønne omgivelser spoleret af yderligere grusgravning.
Vi i DN har ikke ønsket det, og det har Horsens Kommune heller ikke.

Det er den eksisterende grusgrav ved Addit, der ønskes udvidet sydpå, ind i et naturskønt skovområde. 

Region Midts Råstofplan 2020 er vedtaget i juni 2021. 

Vi har indsendt klage 27.7.21 til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sagen er fortsat (17.1.22) under behandling.

Se yderligere oplysninger om sagen her.