Nyhed

Der planlægges med 3 forslag til ny vejføring. Alle 3 forslag vil ødelægge den smukke natur i Kørup Enge

Ny vejføring over Kørup Enge

Ifølge en artikel i Horsens Folkeblad arbejder Teknisk Forvaltning på et projekt med en ringvejsforbindelse, som skal forbinde motorvejsafkørsel Hatting med industriområdet ved Lund. Ifølge skitserne i sagen arbejdes der med tre forslag, som går Bygholm Ådal og i følge teksten redegøres der korrekt for, at det vil have indflydelse på den beskyttede natur i området.

DN Horsens ser med en vis bekymring på de tre linjer. Denne ringvejsforbindelse er ikke indarbejdet i trafikplan. Gå eventuelt en tur ad naturstien fra Bygholm Sø til Kørup Enge