Høringssvar

Ny by nord for Nørrestrand

Horsens Kommune har foreslået en ny by med 9.000 beboere nordfor det følsomme naturområde Nørrestrand

Sidst i juni fremkom et kommuneplantillæg "2013­32 ­ Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej,Nørrestrand, Horsens"  Baggrunden var flg.:
Planområdet er en del af en fremtidig bydel nord for Nørrestrand. Der er et ønske om at give mulighed for at etablere dagligvarebutik og boliger, som led i en samlet planlægning om etablering af en ny bydel nord for Nørrestrand.
Baggrunden for tillægget er et konkret ønske fra en privat bygherre om at anvende området til boligformål, samt Byrådets ønske om at påbegynde realiseringen af 1. etape af en ny stor bydel i området nord for Nørrestrand.

Kommuneplantillægget kan læses her.

Bestyrelsen for DN Horsens har arbejdet med høringssvar, det kan du se her