Workshop for DN aktive på Repræsentantskabsmødet i Kolding november 2018

Repræsentantskabet beslutter DN’s overordnede politik, vedtager aktivitetsplan og budget, godkender regnskab og vælger DN's ledende politiske personer.

Du kan finde referat mv. fra det seneste Repræsentantskabsmøde i november 2021 her

Næste møde finder sted i april 2022 i Rebild Bakker.