På juni-mødet blev der bl.a. snakket om

  • Kommuneplan 2017
  • lokalplan Nørrestrand- kommuneplan tilladelse
  • Biogas øget kapacitet
  • Vandråd
  • Endelave og ørne
  • m.m.

Referater:

Juni 2017

Maj 2017