Uge 29

Efteråret er begyndt. større flokke af grågæs ses, bl.a. op til 600 ved Nørrestrand. Og nu kommer vadefuglene. På Endelave er der set større flokke af hjejler (300) og viber (150) og både lille og stor kobbersneppe, storspover (56), alm ryle (140). Islandsk ryle og krumnæbbet ryle. Vorsø, der er en del af det østjyske vadehav melder også om et stigende antal vadefuglearter nogenlunde ligesom på Endelave, blot færre. Stenvenderen har Endelave for sig selv.

På Vorsø præges billedet ellers af havørneparret med de to unger, der jævnligt ses på sten og andre gode pladser, f.eks. Adgang-forbudt-skiltet, men de flyver også f.eks. til Nørrestrand. Og så skarver, hvor et par hundrede stadig overnatter.

Ved Nørrestrand er der udover gæssene set skægmejse, der er ca. 50 lappedykkere, en snes troldænder og 400 blishøns.