Det indhegnede område er en del af et projekt, hvor det er meningen, at dyr skal afgræsse arealet. Det bliver interessant at følge projektet, for kan dyr klare afgræsningen? Et enkelt spørgsmål er der, for hvordan var naturen i området, før hegnet blev sat op? Hvis vi kendte til naturens tilstand inden projektets begyndelse, kunne vi vurderer effekten af naturplejen.

 På turen fik vi lavet et fredningstjek af Øvre.

Resultatet er at fredningsbestemmelserne er overholdt.

Slutteligt lavede vi en fugletælling ved Flasken. Her så vi to store grupper af hjejler og præstekraver. Vi vurderer, at flokken af hjejler er på ca. 2.000 fugle. Vi så også en del grågæs, en flot rørhøg, der svævede lavt over en mark og en storspove