Årsberetning 2021    Referat årsmøde 2021

I 2020 blev der grundet corona-situationen ikke afholdt årsmøde.
Årets aktiviteter er omtalt i beretningen for 2021.

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015