Nyhed

Ringvej Syd del 2 og 3

Fra Bjerrevej syd om Tyrsted, langs Klokkedal og Nordrevej, over Bollervej til Horsens Fjord og over dæmninger til havnen.

Kommuneplantillæg 2017-24 og Lokalplan 350. Vedtaget af Horsens Byråd 21.6.21. Vores klage af 21.7.21 til Miljø- og Fødevareklagenævnet forventes behandlet i juni 2022.

§25 tilladelse (VVM -Vurdering af Virkningen på Miljøet). Vores klage er under forberedelse.

Se flere detaljer her. (Opslag under forberedelse)