Debatindlæg

Fredningstjek

Et af det store projekter, Danmarks Naturfredningsforening arbejder med, er Fredningstjek Bestyrelsen har været på kursus og har prøvet at foretage et fredningstjek på to udvalgte steder: Vorbjerg Gravhøje og Vilholt Lyngbakke.

Vorbjerg Gravhøje ligger mellem Nim og Vestbirk og har en fantastisk udsigt over det omkringliggende landskab. Fredningen sikre gravhøjene i området og ser forholdsvis fin ud.
Ved Møgelhøj er området velplejet og er helt i overensstemmelse med fredningen, mens Vorbjerg er ved at gro til i højt græs og brombær-buske. Her kunne et samarbejde om græsning være en løsning.
Vilholt Lyngbakke er en lidt anden sag. Det er en landskabsfredning af et mindre lyngareal for at sikre udsigten til Himmelbjerget og Ejer Bavnehøj fra lyngbakken. Lyngbakken skal friholdes for bygningsværker og beplantning.
Vi oplevede en lidt anden virkelighed, for siden 1952 har området fået lov til at springe i krat samtidig med, at træerne er vokset og dækker for udsigten. Området virker temmelig tilgroet med enkelte lyse pletter med højt græs og sejlivet lyng. Dette stemmer ikke overens med fredningens ord. Her er der behov for en større plejeindsats.
Fredningstjekkene er slut for 2014 og vil fortsætte i 2015, hvor vi ser frem til at møde jer derude.
Fredningstjek er et samarbejde mellem universiteterne i København og Aarhus, samt Aage V. Jensens Naturfond og Danmarks Naturfredningsforening.