Debatindlæg

Bygholm Sø / Aabjergskoven

DN Horsens satte sig i 2010 i spidsen for et arbejde med at udvikle området omkring Bygholm Sø, så det meget benyttede nærrekreative område fik endnu mere at byde på, samtidig med at hensynet til naturoplevelser fortsat var i højsædet.

I 2011 indbød DN områdets brugere til at komme med ideer og tanker, der kunne gøre naturoplevelsen i området endnu bedre, og der kom godt 20 forslag, som blev samlet i et idékatalog. Der blev nedsat arbejdsgrupper og holdt møder med Horsens Kommune, som jo er ejer af det meget store område – ca. 2.000 ha næsten sammenhængende areal mellem Hattingvej og Store Hansted Å og mellem motorvejen og Schüttesvej.

Du kan se mere om nogle af de forslag, projektgrupperne er nået frem til her

Blandt de gode ideer var at omdanne huset ved indkørslen til Aabjergskoven – Schüttesvej 31 – til et lille naturcenter, der kunne rumme lokaler til kommunens naturvejleder, undervisningslokaler for skolebørn, mødelokaler og badefaciliteter for motionløbere.

Det koster penge – godt 2 mio kr., hvoraf den ene mio. var sikret fra A.P.Møllers fond, men ideen måtte opgives, da kommunen ændrede opfattelse og ikke ønskede projektet gennemført. Begrundelsen var, at vejen ud for ejendommen skal udvides i de kommende år, og at kommunen ikke kunne finde penge til driften af ejendommen.

Arbejdsgruppen blev herefter sat på standby, men er ikke nedlagt. Der er lavet en revideret ønskeliste, der kan ses her.

Tovholder for gruppen er Birthe Anker Christensen fra DN Horsens tlf. 75645346, ibogbirthe@gmail.com